.:Wargaming Zone:. - serwis wargamingowy - .:Wiadomo¶ci:.
Wargaming Zone     
Niedziela godzina 22:00,
18 listopad 2018

Bitwa pod szcz??liwym niebem
Data: Pon 30 Cze, 2014
Kolejna porcja morskich wra?e? z odtworzonego pola bitwy

Kolejny raport z cyklu morskich dozna?. Tym razem Bitwa pod szcz??liwym niebem.0 komentarzy

Chasing salvos – taktyka unikania salw w bitwie morskiej
Data: Wt 18 Lut, 2014
Forma taktycznego zygzakowania kontrartyleryjskiego, tzw. „?cigania salw”

Artyku? ma charakter otwarty i zach?caj?cy do dyskusji i podawania przyk?adów historycznych. Zamierzeniem autora jest rzucenie nieco ?wiat?a na jeden z elementów taktyki boju artyleryjskiego na ?rednim i dalekim dystansie, tzw. chasing salvos, czyli „?cigania salw".0 komentarzy

Moskiewscy ?ilcy
Data: Wt 16 Lip, 2013
Krtki artyku? o intryguj?cej formacji moskiewskiej z XVII wieku

Wiedza na temat ?ilców jest u nas niewielka, autor ma nadziej?, ?e ten krótki szkic cokolwiek zmieni w tym temacie.0 komentarzy

Go?cie, go?cie...
Data: Wt 09 Lip, 2013
AAR z bitwy morskiej w systemie Micronauts: The Game – WWII

Starcie rozegrane zosta?o w majowy wieczór w Bochni. Raport przedstawiony zosta? w do?? ciekawej formule - dziennika vice-ammiraglio Luigiego Sansonettiego.0 komentarzy

Grenadier 2013
Data: Pon 13 Maj, 2013
W Warszawie po raz kolejny zago?ci konwent Grenadier. Tym razem to ju? VIII edycja imprezy

W imieniu organizatorów zapraszamy na konwent. Atrakcji dla wargamingowców i mi?o?ników militariów nie zabraknie. Szczegó?owa oferta do pobrania w formacie .doc.


Grenadier0 komentarzy

Ogie? w Arktyce
Data: Sob 06 Kwi, 2013
AAR z bitwy morskiej w systemie Micronauts?: The Game – WWII

Starcie rozegrane zosta?o w zimny, pó?ny wieczór w Bochni. Pogoda za oknem - ?nieg i mróz - idealnie nastraja?a graczy do dzia?a? morskich w akwenie lodowatej Arktyki.1 komentarzy

Polowanie z nagonk?
Data: Nd 24 Lut, 2013
AAR z bitwy morskiej w systemie Micronauts?: The Game – WWII

Starcie rozegrane zosta?o w lutowy pi?tkowy wieczór w Bochni. Na bitw? na Atlantyku zg?osi?o si? niemal dziesi?ciu graczy.0 komentarzy

Listopadowe nowo?ci "Ogniem i Mieczem"
Data: Wt 06 Lis, 2012
Nowa propozycja Wargamera

W?ród nich znajdziecie m.in. d?ugo wyczekiwane artylerie do Imperium Osma?skiego oraz Carstwa Moskiewskiego. Z pewno?ci powodzeniem b?d? si? tak?e cieszy? modele Plastunów - kozackich zwiadowców. Dla modelarzy ciekawostk? mog? stanowi? budynki gospodarcze i przydro?ne krzy?e.
Nowe zestawy do kupienia na wargamer.pl
0 komentarzy

Osma?skie dziryty
Data: Wt 28 Sie, 2012
Artyku? dotyczy szeroko poj?tej wojskowo?ci osma?skiej, w tym tak?e jej kulturowego aspektu

Dziryty - bro? lekkiej kawalerii s?u??ca do ciskania w czasie konnej jazdy, znana by?a od dawna. Szeroko rozpowszechni?a si? w?ród jazdy ludów wschodnich - Scytów, Persów, Turków, tak?e w Indiach, na Kaukazie, czy w Afryce Pó?nocnej.0 komentarzy

Nowo?ci z OiM
Data: Czw 09 Sie, 2012
Wargamer przedstawia gar?? nowo?ci zwi?zanych z systemem Ogniem i Mieczem

1. Nowo?ci
W przysz?ym tygodniu w sprzeda?y pojawi? si? zapowiadane nowe zestawy. Zamawia?
b?dzie mo?na od poniedzia?ku, a wysy?ka rozpocznie si? w czwartek lub pi?tek.
Trwaj? intensywne prace nad Potopem. Ustalili?my sk?ad materia?ów do tego
podr?cznika, a w tej chwili ostro piszemy. Spodziewajcie si? m.in.:
- trzech nowych armii
- bohaterów historycznych
- nowych podjazdów
- nowych dywizji
Piszemy, liczymy, rze?bimy i rysujemy pe?n? par?.
W kolejnej partii nowo?ci mo?ecie spodziewa? si? nast?puj?cych zestawów:
- Podjazd kozacki
- Plastuni
- Moskiewska artyleria lekka
- Turecka artyleria lekka


2. Turnieje i pokazy Ogniem i Mieczem
II Tematyczny Turniej na Wilczej - 11.08.2012
Turniej w Kielcach - 11.08.2012
Pokazy w czasie Polkonu - 25-26.08.2012
Turniej w czasie Polkonu - 25.08.2012.
Turniej dru?ynowy na Polach Chwa?y - 29-30.09.2012


Wi?cej informacji na oim.wargamer.pl oraz polcon2012.pl


Zespó? Ogniem i Mieczem0 komentarzy
Pierwsza | Poprzednia | 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 | Następna | Ostatnia