.:Wargaming Zone:. - serwis wargamingowy - .:Artykuły:.
Wargaming Zone     
Niedziela godzina 21:47,
18 listopad 2018

Armia szwedzka 1655-1660 pod k?tem wargamingu
Data: Pi± 28 Maj, 2004
Autor: Marcin Gaw?da
Poni?szy artyku? bazuj?cy na danych ?rd?owych ma pomc lepszemu poznaniu armii szwedzkiej pod k?tem przysz?ych rozgrywek bitewnych i kampanijnych

Czytaj więcej | 0 komentarzy | 7493 odsłon

Operacja „Stsser” – spadochroniarze niemieccy w Ardenach w 1944 r.
Data: Wt 11 Maj, 2004
Autor: Marcin Gaw?da
W grudniowej ofensywie w Ardenach przewidziano tak?e u?ycie spadochroniarzy, ktrych zamierzano zrzuci? na ameryka?skie ty?y. Jak si? okaza?o ta nieudana operacja powietrznodesantowa by?a ?ab?dzim ?piewem „Zielonych Diab?w”

Czytaj więcej | 0 komentarzy | 6500 odsłon

Miecze greckie od okresu archaicznego po hellenistyczny
Data: Śr 28 Kwi, 2004
Autor: Maja Bia?kowska
Wytrzyma?o?? i funkcjonalno?? mieczy diametralnie si? zmieni?a w momencie odkrycia metody wytopu ?elaza. Ma ono odmienne w?a?ciwo?ci od br?zu, inaczej tez wygl?da jego obrbka

Czytaj więcej | 1 komentarzy | 6977 odsłon

„Umundurowanie”, czyli barwa dragonw
Data: Sob 24 Kwi, 2004
Autor: Marcin Gaw?da
S?owo „barwa” oznaczaj?ce dos?ownie kolor, farb?, czy ma??, a szerzej mundur wojskowy, bynajmniej nie pojawi?o si? po raz pierwszy za panowania Stefana Batorego i ustanowionej przez niego piechoty wybranieckiej, ale istnia?o ju? wcze?niej

Czytaj więcej | 0 komentarzy | 27071 odsłon

Miecze Minojskie i Myke?skie
Data: Pon 19 Kwi, 2004
Autor: Maja Bia?kowska
Miecze nie by?y nigdy prymitywn? broni?. Ich najwcze?niejsze formy mo?na uzna? za rwnie wyrafinowane i eleganckie, jak najp?niejsze. Miecze z okresu br?zu maj? wiele wsplnego zarwno z XII-wiecznymi, jak i tymi z dworu Ludwika XV

Czytaj więcej | 3 komentarzy | 5271 odsłon

Wojownicy Homera
Data: Pon 19 Kwi, 2004
Autor: Maja Bia?kowska
W czasach opisywanych przez Homera w „Iliadzie” i „Odysei” walka polega?a na toczeniu szeregu indywidualnych pojedynkw. Nie mo?na wtedy jeszcze mwi? o walce w imi? takich warto?ci jak Ojczyzna

Czytaj więcej | 0 komentarzy | 6339 odsłon

Kilka s?w o doktrynie wojennej
Data: Wt 13 Kwi, 2004
Autor: Marcin Gaw?da
Poj?cie doktryny wojennej jest trudne do jednoznacznego zdefiniowania. Rozbie?no?? w t?umaczeniu tego terminu istnia?a zawsze. W wieku XIX i na pocz?tku XX zdefiniowanie poj?cia „doktryna wojenna” by?o dosy? w?skie

Czytaj więcej | 1 komentarzy | 6659 odsłon

Obl??enie Gda?ska w 1813 roku.
Data: Wt 13 Kwi, 2004
Autor: Marcin Gaw?da
Rola Gda?ska jako twierdzy i bazy zaopatrzeniowej by?a wyra?na od chwili wybuchu wojny z Rosj?. Miasto pe?ni?o rol? najbardziej wysuni?tej na wschd placwki francuskiej.

Czytaj więcej | 0 komentarzy | 7272 odsłon
Pierwsza | Poprzednia | 1 2 3 4 5 | Nast_pna | Ostatnia