.:Wargaming Zone:. - serwis wargamingowy - .:Wiadomo¶ci:.
Wargaming Zone     
Niedziela godzina 21:27,
18 listopad 2018

Pokazy u Wargamera
Data: Wt 19 Sie, 2008
Fotorelacja z dwch r?nych pokazw: napoleo?skiego i XVII-wiecznego

24 lipca 2008, w sklepie Wargamera przy Wilczej w Warszawie odby?a si? prezentacja systemu „Szwadron", a zaraz potem pokazowe starcie Polaków ze Szwedami w przygotowywanym przez Wargamera systemie o roboczej nazwie „Ogniem i Mieczem".0 komentarzy

Wielcy wodzowie – Ryszard Lwie Serce
Data: Wt 12 Sie, 2008
Recenzja filmu

Krótkie info o filmie dokumentalnym BBC.0 komentarzy

Stronnicza rozprawa o minionej kampanii
Data: Czw 31 Lip, 2008
Subiektywna relacja z kampanii napoleo?skiej rozegranej w systemie „Napoleon”

Artyku? niniejszy mia? by? cz??ci? wi?kszego opisu, ale si? nie powiód?. Mimo, ?e kampania rozgrywana by?a w roku… 2002 zdecydowali?my si? na publikacj? artyku?u. By? mo?e dla Czytelników tekst b?dzie ma?o czytelny, ale mo?e w?ród Uczestników, którzy b?d? wspomina? te prehistoryczne czasy (nie funkcjonowa?a jeszcze niniejsza strona) zakr?ci si? ?ezka w oku.2 komentarzy

Gra wojenna czy gra komputerowa?
Data: Czw 24 Lip, 2008
Artyku? traktuje o grach wojennych wspomaganych komputerowo

Autor bierze na tapet? kilka gier, które mog? by? traktowane jako "klasyczne" gry wojenne, ale wspomagane komputerowo. Maj?
one oczywi?cie zarówno wady jak i zalety...0 komentarzy

Wakacyjne nowo?ci wydawnicze
Data: Nd 13 Lip, 2008
Jak zwykle kilka tytu?w, ktre s? sferze zapowiedzi b?d? od niedawna w ksi?garniach

Tym razem, ze wzgl?du na okres wakacyjny, b?dzie to przegl?d zapowiedzi od razu na dwa letnie miesi?ce. Niestety jak zwykle w czasie wakacji nie mo?emy spodziewa? si? zbyt wiele po naszych oficynach wydawniczych.0 komentarzy

Bagna
Data: Śr 02 Lip, 2008
Ma?a podpowied? Nikoli jak zrobi? teren z bagnem

Po d?u?szej przerwie dzia? ABC wargamingu wzbogaci? si? o kolejn? podpowied? dla pocz?tkuj?cych, dotycz?c? wykonywania elementów terenowych. Tekst publikowany by? na stronie Bitewny Zgie?k.0 komentarzy

22 czerwca 1941, czyli jak zacz??a si? Wielka Wojna Ojczy?niana
Data: Pi± 20 Cze, 2008
Recenzja ksi??ki Marka So?onina

Obszerna recenzja wskazuje na plusy i minusy tej interesuj?cej, czy te? wr?cz sensacyjnej publikacji, tym ciekawszej, ?e obalaj?cej istniej?ce mity, a przecie? pisanej z rosyjskiej perspektywy.0 komentarzy

Recenzja ksi??ki „?wiat?a Stambu?u”
Data: Czw 19 Cze, 2008
Recenzja dotyczy zbioru tekstw pira Z. ?ygulskiego juniora

Niniejsza recenzja ma na celu przybli?enie tego nietypowego zbioru rozpraw, artyku?ów i esejów po?wi?conych sztuce orientalnej, historii malarstwa i militariom.0 komentarzy

Charkw - Donbas 1943
Data: Czw 19 Cze, 2008
Recenzja nowo?ci Bellony

Krótka recenzja nowo?ci z serii HB.0 komentarzy

Flames of War na Dniach Fantastyki
Data: Wt 17 Cze, 2008
Info o bloku wargamingowym na dniach Fantastyki we Wroc?awiu

Dni Fantastyki s? du?ym ogólno-fantastycznym konwentem, który odbywa si? w terminie 27-29 czerwca w bardzo klimatycznym o?rodku - Zamku Le?nica we Wroc?awiu. Liczba uczestników to zwykle 600-1000 osób (wi?cej informacji www.dnifantastyki.pl ). Poza fantastyk?, rpg, grami bitewnymi w tym roku blok wargamingowy, po?wi?cony grze Flames of War.


  • pi?tek 16-18.00 - Pokazowa bitwa FoW

  • sobota 10-16.00 Turniej FoW - 1000pkt

  • sobota 17-20.00 - Pokaz - bitwa pod Monte Cassino - specjalnie przygotowana makieta na t? okazj?, pomalowane figurki, podk?ad muzyczny - g?ówny event flamesów na DF

  • niedziela 11-14.00 - Turniej dla Zielonych - tzn. my zapewniamy modele i zapewniamy nauczycieli, którzy naucza Was gra? - i spotkacie si? na polu bitwy z podobnymi nowicjuszami

  • niedziela 11.00-13.00 - Polowanie na Tygrysy - pokaz

  • przez ca?y czas trwania konwentu b?dzie mo?na nauczy? si? gra? w FoW

  • i oczywi?cie dokona? zakupów w naszym konwentowym sklepiku


Blok organizuje www.FlamesOfWar.pl i SFan.pl0 komentarzy