.:Wargaming Zone:. - serwis wargamingowy - .:Wiadomo¶ć:.
Wargaming Zone     
Niedziela godzina 21:27,
18 listopad 2018

Nowo?ci z OiM
Data: Czw 09 Sie, 2012
Wargamer przedstawia gar?? nowo?ci zwi?zanych z systemem Ogniem i Mieczem

1. Nowo?ci
W przysz?ym tygodniu w sprzeda?y pojawi? si? zapowiadane nowe zestawy. Zamawia?
b?dzie mo?na od poniedzia?ku, a wysy?ka rozpocznie si? w czwartek lub pi?tek.
Trwaj? intensywne prace nad Potopem. Ustalili?my sk?ad materia?ów do tego
podr?cznika, a w tej chwili ostro piszemy. Spodziewajcie si? m.in.:
- trzech nowych armii
- bohaterów historycznych
- nowych podjazdów
- nowych dywizji
Piszemy, liczymy, rze?bimy i rysujemy pe?n? par?.
W kolejnej partii nowo?ci mo?ecie spodziewa? si? nast?puj?cych zestawów:
- Podjazd kozacki
- Plastuni
- Moskiewska artyleria lekka
- Turecka artyleria lekka


2. Turnieje i pokazy Ogniem i Mieczem
II Tematyczny Turniej na Wilczej - 11.08.2012
Turniej w Kielcach - 11.08.2012
Pokazy w czasie Polkonu - 25-26.08.2012
Turniej w czasie Polkonu - 25.08.2012.
Turniej dru?ynowy na Polach Chwa?y - 29-30.09.2012


Wi?cej informacji na oim.wargamer.pl oraz polcon2012.pl


Zespó? Ogniem i Mieczem


Komentarze

Dodaj komentarz