.:Wargaming Zone:. - serwis wargamingowy - .:Artykuł - Architektura obronna w krajobrazie Polski. Od Biskupina do Westerplatte:.
Wargaming Zone     
¦roda godzina 08:09,
17 paĽdziernik 2018

Architektura obronna w krajobrazie Polski. Od Biskupina do Westerplatte
Data: Śr 02 Mar, 2005
Autor: Robert Kowalski
Recenzja ksi??ki "Architektura obronna w krajobrazie Polski. Od Biskupina do Westerplatte", autor Janusz Bogdanowski

Opis:
Tytu?: Architektura obronna w krajobrazie Polski. Od Biskupina do Westerplatte, Autor: Janusz Bogdanowski, Wydawca: Wydawnictwo Naukowe PWN, Rok wydania: 2002 (wyd. II), Oprawa: Twarda, Format: 17x24 cm, J?zyk: polski, Ilo?? stron: 611, Ilo?? fotografii: 32 kolorowe, setki rycin, ISBN: 8301122234

Recenzja:
Ksi??ka jest pierwsz? tak pe?n? i przejrzyst? syntez? dziejw fortyfikacji, z jak? si? zetkn??em. Jest prb? obj?cia i logicznego usystematyzowania wszelkich form sztuki obronnej, jakich u?ywano i jakich ?lady mo?emy dzi? spotka? w granicach dawniej lub wsp?czesnej Polski. Pocz?wszy od prostych naturalnych schronisk, poprzez najwcze?niejsze warownie i grody, a? po okres II Wojny ?wiatowej w??cznie. Autor prowadzi nas pokazuj?c wszelkie formy sztuki obronnej - od ich podstawowych elementw, po z?o?one systemy regionalne i krajowe. Wyk?ada ich za?o?enia, wskazuje na zalety w stosunku do form wcze?niejszych i stosowanej wwczas broni, t?umaczy dalsze kierunki rozwoju, wskazuje wreszcie na s?abe punkty i przyczyn? zaniku.

Praca zawiera ogromn?, encyklopedycznie usystematyzowan? wiedz?, podan? w sposb zrozumia?y nawet dla osoby nie b?d?cej historykiem, czy architektem. Jest bogato ilustrowana rycinami z epok, zdj?ciami i rekonstrukcjami. Jej wielk? warto?ci? s? bardzo liczne schematy ilustruj?ce omawiane systemy i drobiazgowo analizuj?ce poszczeglne omawiane elementy. Tablice systematyzuj? koncepcje autora i u?atwiaj? zrozumienie tekstu, chwilami do?? jednak zawi?ego i specjalistycznego. Zachwyca przebogata dokumentacja ?rd?owa i bibliografia. Ilustrowany s?ownik terminologiczny dodatkowo wyja?nia ka?de u?yte s?owo i wyra?enie z dziedziny architectura militaris. Wreszcie – rzecz bardzo cenna dla osb czytaj?cych prace obcoj?zycznych autorw - pozycja zawiera s?ownik terminologiczny sztuki obronnej z odpowiednikami w pi?ciu j?zykach.

Synteza jest bezcenn? kopalni? wiedzy, opart? na rzetelnych naukowych podstawach, a koncepcje autora s? bardzo silnie umotywowane i stanowi? owoc wieloletniej pracy. Trudno mi wi?c stawia? tu jakiekolwiek oceny - na pewno nie ma w chwili obecnej niczego, co na naszym rynku mog?oby z ni? konkurowa?. Polecam wszystkim zainteresowanym.

Zosta?a wydana w 2002 roku, ale wci?? jest dost?pna w sklepach EMPIK, ksi?garniach PWN i wysy?kowych.

Komentarze

Dodaj komentarz