.:Wargaming Zone:. - serwis wargamingowy - .:Autorzy:.
Wargaming Zone     
Czwartek godzina 03:23,
18 paĽdziernik 2018

Rafa? Kondratowicz
O autorze:
Z wykszta?cenia prawnik, mieszka i pracuje w Warszawie. Interesuje si? histori? wojen od staro?ytno?ci do II wojny swiatowej (szczeglnie wojny okresu od XVII do XIX wieku oraz I wojna ?wiatowa), wargamingiem historycznym, mikromodelarstwem i mundurami.

Rafa? Kondratowicz, napisa(a) 3 artykuw.

Artykuy:
  • Le Feu Sacre
    Opis systemu bitewnego z okresu napoleo?skiego
  • Napoleonic Principle of War (Napoleo?ski system Wojny)
    Napoleonic Principle of War jest systemem gier wojennych z okresu wojen napoleo?skich pozwalaj?cym na rozgrywanie bitew pomi?dzy rokiem 1795-1815 przez 2 lub wi?ksz? ilo?? graczy
  • De Bellis Antiquitatis (DBA)
    DBA jest systemem do gier wojennych pozwalaj?cym na rozgrywanie bitew z okresu mi?dzy 3000 rokiem przed nasz? er? i 1485 rokiem naszej ery przez 2 graczy